Acte necesare

 • Titlul executoriu in Original sau copie legalizata, investit cu formula executorie, exceptie facand sentintele judecatoresti pentru care nu mai este nevoie de investire, acestea putand fi puse in executare imediat
 • O cerere adresata Biroului Executorului Judecatoresc “Demeter Tiberiu Claudiu”, prin care se solicita inceperea executarii silite si care trebuie sa cuprinda:
  • Numele si domiciliul Creditorului persoana fizica (denumirea si sediul Creditorului persoana juridica);
  • Numele, domiciliul si codul numeric personal ale Debitorului persoana fizica (denumirea, sediul, codul fiscal, numarul de ordine in Registrul Comertului ale Debitorului persoana juridica);
  • Titlul Executoriu a carei punere in executare se solicita;
  •  Forma de executare preferata de Creditor (mobiliara, imobiliara, poprire sau toate formele de executare – in conditiile in care Creditorul nu cunoaste situatia patrimoniala a Debitorului).
 • Daca cererea de executare silita mai sus mentionata este semnata de o alta persoana decat Creditorul (de ex.: avocat, mandatar, etc.), este necesar sa depuneti si imputernicirea avocatiala/procura in original.
 • Totodata, va putem pune la dispozitie un “model” al acestei cereri sau ne putem ocupa chiar noi de redactarea cererii dumneavoastra