Legislatie

Legi Legea nr. 188 din 01/11/2000 referitoare la executorii judecatoresti REPUBLICATA
Legea nr. 360 din 10/07/2001 referitoare la aprobarea OUG 18/2001 pentru modificarea Legii 188/2000 privind executorii judecatoresti
Codul de Procedura Civila
Legea nr. 287/2011 privind unele masuri referitoare la organizarea activitatii de punere în executare a creantelor apartinand institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare
Regulament Regulament de aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti
Ordonante de urgenta Ordonanta de urgenta nr. 18 din 01/02/2001 referitoare la modificarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti
Ordonanta de urgenta nr. 64 din 03/05/2001 referitoare la modificarea si completarea Legii 188/2000 privind executorii judecatoresti
Ordonanta de urgenta nr. 190 din 21.11.2005 referitoare la realizarea unor masuri necesare în procesul de integrare europeana
Ordonanta de urgenta nr. 75 din 11/06/2008 referitoare la stabilirea de masuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei
Statut Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti